Mitä coaching on ja miten se voi muuttaa elämäsi?

by | Featured, Henkilökohtainen kehitys

Tuntuuko, että olet jumissa elämässäsi. Siitä vain puuttuu jotain. Tai olet melko hukassa. Et ole yksin. Monet miehet tuntevat samoin.

Mieti miten kauan olet vielä valmis jatkamaan tyytymättömänä elämääsi. Keinot joita sinulla on toivat sinut tänne saakka. Olisiko nyt aika kokeilla jotain uutta, ja löytää se sinun juttusi, joka tuo tyytyväisyyden elämääsi.

Olin tyytymätön elämääni ja vailla suuntaa pitkään. Löysin avun henkilökohtaisesta kehityksestä ja coachingista. Tiedän, että siitä on hyötyä sinullekin. Meillä jokaisella on elämässämme haasteita, jotka tuntuvat liian isoilta. Silloin auttaa toisen kanssa puhuminen.

Tarkastelemme tässä artikkelissa mitä coaching on ja miten coaching voi muuttaa elämäsi. Aloitetaan ensin siitä, mistä coaching on peräisin ja mitä coaching on.

Mistä coaching on peräisin

Joidenkin mielestä coaching alku on jo peräisin antiikin kreikasta, Sokrateelta. Hänellä kun oli tapana kulkea kaduilla esittämässä kysymyksiä, sen sijaan että olisi jakanut neuvoja.

Moderni coaching kuitenkin alkoi urheilusta, etenkin tenniksen ja golfin valmentamisesta, josta se siirtyi liike-elämään. Liike elämässä ja urheilussa se on ollut osana huippu suorittajien arkea jo pitkään. Harva yritysjohtaja tai huippu urheilija ei hanki coachaamista edes ajoittain.

Life coachingia, personal coachinga tai coachingia yleisestikään ei ole suojattu ammattinimikkeenä. Siksi järjestöt kuten maailman suurin coaching järjestö International Coaching Federation (ICF) ovat tärkeitä puolueettomina laadunvalvojina.

Maailmanlaajuiset järjestöt kuten ICF ovat muovanneet coachingin nykyiseen muotoonsa. Nyt coaching on yleistynyt myös Suomessa ja saatavilla lähes jokaiselle, myös sinulle.

Mitä coaching on

ICF määrittelee coachingin seuraavasti: “Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.”

Yksinkertaisesti sanottuna coaching on kumppanuutta, jossa me yhdessä löydämme tavoitteet ja keinot sinne pääsemiseksi sekä tutkimme elämääsi ja ajatteluasi. Coaching luo ainutlaatuisen ympäristön kasvullesi.

Yksi hyvin yleinen kysymys on: “Oletko Business- vai Life coach?”. Coachingissa ihmistä käsitellään kuitenkin kokonaisuutena. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tyytyväisyys kotona näkyy työssä ja samoin toisinpäin. Eli kaikki ICF coachit ovat päteviä niin Business- kuin Life coachina.

Keskeisenä asiana coachingissa on myös luottamuksellisuus. Toimin täysin luottamuksellisesti, enkä säilytä mitään yksityiskohtaisia tietoja asiakkaistani, enkä sessioiden sisällöstä. Coaching on myös aina turvallinen tila, jossa sinua ei tuomita, arvostella tai suostutella mihinkään.

ICF on luonut coachingille eettiset säännöt ja coachin ydintaidot, joita noudatan aina ammatissani.

Kenelle coaching sopii

Coaching sopii moneen tilanteeseen hyvinkin erilaisille ihmisille. Tarkastellaan hieman eri vaihtoehtoja.

Kun haluat tutkia henkilökohtaisen kehityksen mahdollisuuksia, on coaching omiaan tukemaan tätä prosessia. Se on yksi suurimmista syistä tulla coachin puheille. Coachingista saatu selkeys auttaa sinua kehittymään haluamaasi suuntaan.

Toinen hyvin yleinen tilanne on liike-elämän ja urakehityksen puolelta. Coachingia käytetään siellä paljon hyvin tuloksin. Coaching auttaa sinua löytämään, käyttämään ja kehittämään vahvuuksia sekä tunnistamaan omat kehitystarpeesi.

Myös yrittäjät ovat löytäneet coachingin ja saaneet paljon apua yrityksen kehityksen suunnittelussa. Esimerkiksi saat tukea yrityksen vision luomisessa, omien taitojesi kehittämisessä ja yrityksen kasvun suunnittelussa.

Elämän murros- ja suuret muutosvaiheet ovat myös hyvä paikka coachingille. Coachingin avulla löydät tavan edetä läpi tämän vaiheen helpommin. Omissa ajatuksissasi voit juuttua vain yhteen tai kahteen etenemistapaan, ja coachingissa löydät sitten niitä muita vaihtoehtoja, joita et tullut ehkä edes ajatelleeksi.

Laveasti voisin sanoa, että coaching sopii kenelle tahansa, missä tahansa elämänvaiheessa. Sinulle, joka haluat muutosta elämäänsä, olet suuren muutoksen edessä tai vain yleisesti tunnet että jotain puuttuu elämästäsi.

Mitä coaching ei ole

Coaching ei ole konsultointia, mentorointia, opettamista, ohjaamista tai terapiaa. Coachingissa asiakkaana löydät omat tavoitteesi ja vastaukset coachingin tuella. Coachina pidän toiminnan tavoitteellisena ja toimin vastullisuuskumppanina.

Coachina en myöskään kerro sinulle mitä  pitäisi tehdä. Askeleet eteenpäin ja strategiat luodaan yhdessä johdollasi. Perimmäisenä tarkoituksena kuitenkin on, että saat tarvittavan tuen ja pystyt itse jatkamaan kehitystäsi, myös ilman minua.

Coaching ei siis yleensä ole pitkäkestoista, vuosia kestävää prosessia. Joskin voit tarvittaessa palata coachaukseen uudelleen elämäntilanteiden muuttuessa.

Coachingin ja terapian ero

Ensimmäinen ero coachingin ja terapian välillä on aika ulottuvuus. Terapia keskittyy useimmiten menneisyyden tutkimiseen ja nykyhetkessä pärjäämiseen, kun taas coaching keskittyy enemmän nykyhetken tutkimiseen ja tulevaisuuden rakentamiseen.

Toinen suuri ero on traumojen ja tunteiden käsittely. Lähtökohtaisesti terapiassa käsitellään vanhoja traumoja ja ratkaisemattomia tunteita. Kun taas coachingissa keskitytään uusien tunteiden luomiseen ja eteenpäin katsomiseen.

Molemmille on paikkansa ja aikansa. Niitä voidaan toteuttaa myös samaan aikaan, kunhan siitä sovitaan kaikkien osapuolten kesken.

Miten coaching eroaa konsultoinnista

Konsultti palkataan yleensä tekemään analyysi tilanteesta ja antamaan sen pohjalta esitys muutos- ja parannus kohteista. Eli hän tulee paikalle ja arvioi mikä on hyvää, mitä tarvii parantaa tai muuttaa ja antaa ohjeita.

Oletuksena on siis konsultin parempi tietämys. Coachina tiedostan, että sinä tiedät oman tilanteesi parhaiten. Olen mukana avaamassa ajatuksia, ideoita ja toimintatapoja, eräänlainen ajatuskumppani. Sinä itse teet omat päätöksesi, ja olen kumppanina tukemassa.

Miten coaching eroaa mentoroinnista

Mentoroinnissa kokenut osaava henkilö ohjaa asiakastaan, antaen ideoita, ohjeita jne. Tässäkin on siis kyse toisen neuvomisesta.

Coachina en neuvo ja anna ohjeita. Coachingissa tarkoituksena on löytää sinun omat vahvuutesi ja tiedot, joilla sitten etenet kohti tavoitetta tuellani. Coachina voin kylläkin antaa suostumuksellasi joitain tehtäviä sessioiden välillä tehtäviksi.

Miten coaching eroaa opettamisesta

Opettamisessa on myös kyse tilanteesta, jossa oletusarvona on että henkilö ei tiedä ja tarvitsee tietoa lisää. Eli on kyse pikemmin tiedon antamisesta asiakkaalle tai oppilaalle.

Coachingissa kuten aiemminkin mainitsin, on lähtökohtana oletus, että tiedät kyllä tilanteensi ja osaat tarvittavat asiat itsekin. Olen tässä tukena ja kysymysten ja erilaisten harjoitusten avulla nämä voimavarat tuodaan esiin.

Lisäksi yhdessä tutkimme ristiriitoja ajattelussa ja toimintatavoissa, jotka käsittelemällä sitten pääset parempaan lopputulokseen.

Miten coaching eroaa työnohjauksesta

Työnohjaus on yleensä kestoltaan coachingia pidempää sekä perustuu myös enemmän opettamiseen ja tiedon välittämiseen ohjattavalle. Tyypillinen työnohjaus on kestoltaan vuosia, kun taas coaching on usein muutamasta kerrasta puoleen vuoteen.

Myös yhtäläisyyksiä molemmista löytyy. Molemmat ovat prosesseja joiden tarkoitus on asiakkaan oppiminen vuorovaikutuksessa ohjaajan tai coachin kanssa. Näkisin itse, että suurin ero on työnohjauksen keskittymisestä työhön sekä ohjaavammasta otteesta verrattuna coachingiin, jossa keskitytään kokonaisuuteen reflektoivamalla tavalla.

Miten coaching voi muuttaa elämääsi

Tässä on muutama tapa, jolla coaching tulee muuttamaan elämääsi. Coachingista saat paljon hyötyjä, sen tietävät jo monet liike-elämän ja urheilun huiput.

Sinullakin on nyt mahdollisuus selvittää itsellesi mitä voit saada coachingista ja tehdä sen perusteella päätös. Mieti myös miten saat parhaan mahdollisen tuloksen coachingista.

Selkeys tuo mielenrauhaa

Ensinnäkin coachingista saat aina selkeyttä elämäntilanteeseesi. Jokaisen uuden asiakkaan kanssa käyn ensin läpi nykyinen elämäntilanteen, jotta tiedämme molemmat mistä pisteestä matka aloitetaan ja mitä osa-alueita haluat asiakkaana kehittää. Selkeys on ehdoton edellytys eteenpäin mentäessä.

Selkeys tuo myös mielenrauhaa. On rauhoittavaa tietää missä tilanteessa olet ja mitä lähdet työstämään. Kun tiedät lähtöpisteen matkalle, on sinun helpompi kartoittaa reitti määränpäähän.

Tavoitteilla saat tuloksia

Lisäksi coachingista saat tavoitteellisuutta elämääsi. Olemme kaikki tehneet ainakin uudenvuoden lupauksia, joista sitten moni jää toteuttamatta. Kumppanuudessa sovimme tavoitteet ja löydämme askeleet sinne. Coachina toimin vastullisuuskumppaninasi ja varmistan, että liikumme kohti asettamiasi tavoitteita.

Olivatpa tavoitteesi sitten uran luominen, hyvä parisuhde tai onnellisempi elämä, coachingilla pääset näihin tavoitteisiin.

Tavoitteilla saat elämääsi enemmän merkitystä ja pääset eteenpäin, askel askeleelta. Näiden askelten saavuttaminen tuo sinulle myös paremman hallinnan tunteen elämään ja avaa uusia mahdollisuuksia.

Löydä mikä estää sinua saamasta haluamaasi

Tutkimme myös mitkä asiat ovat olleet esteenä elämässäsi. Miten ne ovat vaikuttaneet unelmiesi toteutumiseen tai niiden puutteeseen. Olivatpa ne sitten pelkoja, rajoittavia uskomuksia tai suunnan puute elämälle.

Coachingin tuella löydät keinot näiden esteiden ylitse pääsemiseen. Vaikka en anna suoria ohjeita ja neuvoja, voit saada suosituksia halutessasi erilaisiin resursseihin, jotka olen itse todennut hyödyllisiksi.

Henkilökohtaiseen kasvuun vauhtia

Coaching tarjoaa myös paljon tukea henkilökohtaiseen kasvuusi, jokaisella elämäsi osa-alueella. Yhdessä löydämme uusia näkökulmia tilanteisiin, joista voimme sitten kehittää toimivampia strategioita sinulle.

Ainutlaatuista coaching prosessissa on sen kyky tarkastella ajattelua ja laajentaa näkökulmia. Vuorovaikutus turvallisessa tilassa antaa sinulle mahdollisuuksia kehittyä, joita ei löydy juuri muualta.

Kuten Warren Buffet sanoi hiljattain, paras investointi on aina investointi itseensä, omaan osaamiseen ja kykyihin.

Itsetuntemuksesta seuraa tyytyväisyyttä

Koko prosessin aikana myös itsetuntemuksesi kasvaa ja löydät itsestäsi enemmän voimavaroja. Myös tarpeesi ja mitä haluat kirkastuu, jotka vaikuttavat positiivisesti ihmissuhteisiisi ja yleensäkin kokemaasi tyytyväisyyteen.

Meillä kaikilla on voimavaroja joita emme huomioi ja käytä aktiivisesti. Elämäsi muuttuu kun toteat ne ja hyödynnät niitä. Kun olet oma itsesi, se on helppoa ja tyytyväisyytesi elämäntilanteeseesi ja kykyysi muuttaa sitä kasvaa.

Elämällä arvojesi mukaan

Arvomme ohjaavat elämämme suuntaa. Isot ristiriidat arvoissamme ja elämäntilanteessamme taas aiheuttavat monenlaisia haasteita. Tunnetko sinä omat arvosi? Milloin viimeksi tarkastelit niitä ja pohdit ovatko ne ajankohtaisia nykyisessä elämäntilanteessasi?

Löydämme yhdessä arvosi ja sen miten laitat ne järjestykseen. Ratkaisemme arvoristiriidat ja sovitamme arvot nykyiseen elämäntilanteeseesi. Coachingin aikana katsomme myös tavoitteita ja elämääsi arvojen kautta, varmistaen että ne ovat yhteneväisiä.

Coachingista on sinulle hyötyä etenkin, kun olet muutostilanteiden edessä tai haluat jotain lisää elämältäsi.

Coaching on tehokasta, todista se itsellesi!

Tiedät nyt mitä coaching on ja mitä se voi antaa sinulle. Tiedät, että coaching voi muuttaa elämäsi parempaan. On aika tehdä päätös. Mitä haluat elämältäsi? Sitä samaa mitä olet saanut tähänkin saakka, vai jotain parempaa.

Voit myös miettiä mitä se maksaa sinulle, jos et muuta elämääsi. Kuinka tyytyväinen olet kymmenen, kahdenkymmenen tai kolmenkymmenen vuoden päästä, kun katsot taaksepäin elämääsi. Onko sinulla varaa olla ottamatta tilaisuudesta kiinni?

Kuvittele mitä kaikkea voit saavuttaa elämässäsi, jos vain aloittaisit sen. Ja kuinka hienoa se olisi, jos sinulla olisi joku, joka on tukena joka askeleella.

Keskustellaan tarkemmin siitä, mitä haluat coachingista ja miten voin tukea sinua kasvussasi.
Varaa siis heti ilmainen online tutustumiskeskustelu! Aikoja on rajoitetusti.

Sampsa Rantanen

Sampsa Rantanen

Author

Sampsa Rantanen on ammatti business & life coach, International Coaching Federation -jäsen ja innostunut auttamaan miehiä saavuttamaan unelmansa. Hän tykkää lukea ja oppia uusia asioita, joita voi käyttää ymmärtämään ihmismieltä ja auttamaan muita.

Yhteystiedot

Sampsa Rantanen Coaching

Y-Tunnus : 3369234-9

Puhelin : 040 22222 97

Sähköposti : info@sampsarantanen.fi